Vår idé

Att skapa ett starkt nätverk för ungdomsfotbollen i Linköping i
syfte att lära av varandra och lära av de bästa.

"Så många som möjligt så länge som möjligt"

Våra spelregler

- Vi visar öppenhet och stor generositet med erfarenheter och kunskaper.
- Vi deltar frivilligt.
- Vi har samsyn på långsiktig inriktning.
- Vi har strukturerade möten och genomför aktiviteter.
- Vi har höga ambitioner.
- Vi vågar pröva nya vägar och har resurser därefter.
- Vi tror på lokalt odlade ”råvaror” som är närproducerade.
- Vi har utövaren och individen i centrum - Prestationer i första hand!

Vilka är vi

Peter Myrgård - Ordförande 

Muharrem Demirok 

Chistian Jonsson - 

Jörgen Lööv

Anders Frisén - Ekonomi ansvarig

Jonas Lundberg

Oskar Myrgård - Marknad

Mathias Myrgård - Marknad

- En samlingsplats för våra erfarenheter och tankar 

Bollglädje - Samarbete - Positiva förebilder

Vi värnar om din integritet

Här hittar ni Hattricks integritetspolicy. 
Om ni har några frågor eller synpunkter på vårat publicerade material kontakta Oskar Myrgård, marknadsansvarig, på
 Oggymyrgard@gmail.com